För att logga in på plattform 2.0, klicka här »

Användarvillkor

ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR

ALLMÄNT

• Följande användarvillkor gäller vid användning av www.savelend.se (nedan ”Webbplatsen”) som ägs och bedrivs av Savelend Sweden AB, 556933-0961, Muréngatan 1, 802 51 Gävle (nedan ”Savelend”). Användning av Webbplatsen förutsätter att du accepterar dessa villkor. Du accepterar villkoren i samband med skapande av användarkonto. Information om hur du skapar ett konto finns på Webbplatsen under ”Vanliga frågor”.

• Användarvillkoren och innehållet på Webbplatsen uppdateras kontinuerligt. Den senaste versionen av användarvillkoren finns alltid tillgänglig på Webbplatsen.

• Savelend bedriver verksamhet med konsumentkrediter såsom annan finansiell verksamhet enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet. Savelend tillhandahåller sina tjänster genom Webbplatsen som utgör en plattform, eller anslagstavla, där Savelends Användare kan ingå och överlåta kreditavtal mellan varandra.

• De produkter som tillhandahålls på Webbplatsen är förenade med särskilda villkor det vill säga utöver dessa Allmänna användarvillkoren. Villkor för kreditgivning finner du här (länk till Allmänna kreditvillkor).

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

• För att använda Savelends tjänster som tillhandahålls på Webbplatsen måste du skapa ett användarkonto. Kontot kan skapas före eller i samband med ansökan om kredit respektive registrering som kredittgivare. För upprättande av användarkontot gäller följande,

• Du måste vara minst 18 år för att upprätta användarkonto och därmed använda de tjänster som utbjuds på Webbplatsen.

• Du måste vara myndig och ha juridisk rätt att ingå avtal.

• Du måste ha tagit del av, förstått och godkänt dessa Allmänna användarvillkor, de Allmänna kreditvillkoren och Savelends integritetpolicy.

• Du åtar dig att se till att ingen annan kan använda dina inloggningsuppgifter. Du får inte avslöja dina inloggningsuppgifter för någon obehörig. Du ska omgående anmäla till Savelend om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till ditt lösenord. Du ansvarar för alla åtgärder som gjorts med dina inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts.

• Du ansvarar för att samtliga uppgifter du anger vid upprättande av användarkontot är korrekta och fullständiga. Vid exempelvis adressändring ansvarar du för att meddela Savelend om ändringen.

• Savelend förbehåller sig rätten att neka en ansökan om användarkonto och nyttjande av Webbplatsen, exempelvis om kunden lämnat felaktiga personuppgifter, inte godkänns vid kreditprövning eller vid andra kundkontroller som Savelend utför. Misstankar om urkundsförfalskning kan leda till polisanmälan.

• Savelend förbehåller sig rätten att utan föregående varning spärra Användares Användarkonto vid misstanke om otillbörlig användning. Med otillbörlig användning avses sådana aktiviteter som ensamt, eller tillsammans med annan aktivitet, ingår i ett förfarande som medför en otillbörlig förmån för Användaren på bekostnad av andra Användare eller på annat sätt strider mot syftet med Savelends verksamhet så som det framgår av dessa Allmänna villkor, Allmänna kreditvillkor och den allmänna utformningen av tjänsten eller i övrigt sker i strid mot lag.

OM COOKIES PÅ WEBBPLATSEN

• Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor (cookies) få information om att webbplatsen använder kakor och vad de används för. Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

• Det finns två typer av cookies 1) Sessionskakor, som lagras tillfälligt i datorn under den tid som du är kvar på webbplatsen. De försvinner när webbläsaren stängs. 2) Kakor som lagras i datorn under en längre tid, fram till ett förbestämt utgångsdatum. De kallas ibland för permanenta kakor. webbtjänster använder både sessionskakor och permanenta kakor.

• Genom att använda Webbplatsen samtycker du till vår användning av kakor på Webbplatsen.

• Du har rätt att förhindra att Webbplatsen lagrar kakor på din dator. Men tänk på att du då, på grund av funktionella skäl, inte längre erhåller samma användarupplevelse av Webbplatsen. Du kan själv välja på vilken nivå du vill acceptera cookies för din webbläsare genom att justera i webbläsarens säkerhetsinställningar.

• Läs mer om kakor här (länk till Integritetspolicy).

PERSONUPPGIFTER

• All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204). Savelend är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för den behandling av personuppgifter som sker.

De personuppgifter som Användaren lämnar till Savelend registreras i Savelends kunddatabas och används för administration. Uppgifterna kan också komma att användas av Savelend för avpersonifierad statistikanalys och uppföljning.

• Handlingar och uppgifter som använts vid identitetskontroll, inklusive en Användares personuppgifter, kommer enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism att lagras i Savelends register i fem år.

• De uppgifter som Kredittagaren lämnar i ”kvar-att-leva-på kalkylen” kan komma att visas för Kreditgivare. Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till externa parter såsom samarbetspartners.

• Personuppgifter delas med den bank Savelend använder från tid till annan och BGC AB.

• Användare som är fysisk person har enligt 26 § personuppgiftslagen rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till Savelend, få besked om vilka personuppgifter som Savelend behandlar om Användaren och hur uppgifterna behandlas. Användare som är fysisk person har också rätt enligt 28 § personuppgiftslagen att begära rättelse i fråga om personuppgifter. En begäran om information eller rättelse av personuppgifter ska lämnas skriftligt till adressen: Savelend Sweden AB, Muréngatan 1, 802 51 Gävle.

• Genom att acceptera dessa Allmänna användarvillkor samtycker du till att Savelend behandlar uppgifter om dig i enlighet med detta avsnitt.

• Mer information om hantering av personuppgifter finner du här (länk till Integritetspolicy).

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER PÅ WEBBPLATSEN

• Samtliga immateriella rättigheter på Webbplatsen såsom upphovsrätt, varumärken och andra kännetecken, samt alla andra rättigheter till innehållet på Webbplatsen tillhör Savelend eller tredjepart. Det är förbjudet att utan skriftlig tillåtelse från rättighetsinnehavaren, mångfaldiga eller överföra innehållet på Webbplatsen samt på annat sätt använda innehållet för kommersiellt bruk.

ANSVARSBEGRÄNSING

• Informationen på Webbplatsen har erhållits från källor som Savelend bedömer tillförlitliga, men vi kan inte garantera att informationen är fullständig eller riktig. Savelend tar inte ansvar för ekonomiska transaktioner som grundats på information på Webbplatsen.Logga in med Företagskonto
Starta BankID appen på din enhet