För att logga in på plattform 2.0, klicka här »

SmartInvest

Nya villkor för SmartInvest

Villkoren för SmartInvest ändras så att de omfattar konsumentkrediter med högre kreditbelopp samt företagskrediter.

Vad är SmartInvest?

SmartInvest är namnet på Savelends automatplacering, dvs en funktion som automatiskt tecknar kreditavtal på förmedlingsplattformen utifrån ett antal på förhand uppställda val och villkor. Tidigare har SmartInvest endast investerat i mindre konsumentkrediter. Nu ändras villkoren för SmartInvest till att omfatta samtliga krediter som förmedlas via Savelends plattform, både konsumentkrediter och företagskrediter.

Vid användning av SmartInvest sköts fördelningen av ditt kapital så att det motsvarar genomsnittet på plattformen. För konsumentkrediter kommer ditt kapital att fördelas med maximalt 1/60-del av ditt kapital per kredit. För företagskrediter med säkerheter investeras maximalt 1/25 av ditt kapital per kredit. Vid överflöd av kapital på plattformen blir andelarna som minst 1/200 del av ditt kapital.

För att kunna ge din investering en så god avkastning som möjligt återinvesteras automatiskt all intjänad ränta i din portfölj. På detta sätt kan de som investerar få en “ränta-på-ränta”-effekt på sitt investerade kapital. Du kommer alltid kunna se vilka krediter du investerar i och följa varje enskilt transaktion genom att logga in på Savelend.se.

Nya villkor för SmartInvest

De nya villkoren för SmartInvest omfattar följande kreditavtal.
Konsumentkrediter
Löptider: 61 dagar till 36 månader
Kreditbelopp 1 000 - 50 000 kr
Kreditränta Från 4,3 %
Företagskrediter
Löptider: 30 dagar till 36 månader
Kreditbelopp: 1 000 - 3 000 000 kr
Kreditränta: Från 5 %

Vad händer om jag inte godkänner?

Om du inte godkänner de nya villkoren för SmartInvest kommer SmartInvest att pausas från och med den 31 mars 2017. Det betyder att all utlåning på ditt konto kommer att stoppas. Du kan fortfarande investera manuellt i större lån (Privatlån) via vår nya plattform på https://investera.savelend.se. Kontakta kundtjänst för mer information.

Kreditrisker

Alla kreditgivare bör vara medvetna om att det alltid innebär en kreditrisk, d.v.s. risk för kreditförlust, att ingå ett kreditavtal. Kreditgivaren är själv ansvarig för de kreditavtal som kreditgivaren ingår genom att använda Savelends tjänster. Kreditgivaren står i förhållande till Savelend ensam för risken för eventuella kreditförluster som kan uppkomma till följd av ingångna Kreditavtal förmedlade genom Savelend Förmedlingsplattform - detta gäller även då kreditavtalen är förmedlade enligt en funktion för automatplacering såsom SmartInvest.

Ändringar i SmartInvest

Savelend förbehåller sig rätten att ändra villkoren för SmartInvest. Dessa förändringar kommer att kommuniceras via webbplatsen och/eller genom e-postmeddelande till de kreditgivare som förändringen berör minst fjorton (14) dagar innan förändringen träder i kraft.

Jag godkänner de nya villkoren för SmartInvest som omfattar konsumentkrediter med högre kreditbelopp samt företagskrediter.Logga in med Företagskonto
Starta BankID appen på din enhet