För att logga in på plattform 2.0, klicka här »

Investera pengar

Så fungerar det att investera i P2P-lån

Först och främst undrar du säkert varför du ska investera i just "peer-to-peer"-lån? Eftersom du, efter du satt in pengar på Savelend, själv väljer hur du ska investera dina pengar, har du full kontroll och insyn i vad som händer med dina pengar. Eftersom mellanhanden, banken, skärs bort vid P2P-lån, är det du som får räntan när lånet återbetalas. Denna moderna låneplattform möjliggör en högre förväntad avkastning till dem som faktiskt äger pengarna som lånas ut, med andra ord dig, på kring 10 %.
Hur det fungerar, steg för steg:

1. Du gör en insättning
- Du väljer själv den summa du känner dig bekväm att investera, men vi rekommenderar minst 10 000 kr (för långtidslånen är detta ett krav) för att få en tillräckligt bra spridning vilket ger en bättre säkerhet. Kom ihåg att du kan alltid ta ut de pengar som inte bundits i ett lån.

2. Du investerar
- När du investerar i korttidslånen så sätts pengarna i omlopp automatiskt i mån av för tillfället tillgängliga lån att investera i. Vad gäller långtidslånen erbjuder vi verktyget AutoInvest för att själv bestämma hur risken sprids. Givetvis går det även att investera manuellt, men vi rekommenderar starkt att du provar på AutoInvest.

3. Du får stabil avkastning varje månad
- Du får avkastning på dina investeringar så snart lånen du investerat i återbetalas, vilket brukar ligga på kring 10 %

Kontakta oss direkt på: 026 - 222 28 38, via chatten eller maila till info@savelend.se så hjälper vi dig gärna med de frågor och funderingar du kan tänkas ha.

 

Förtroende och transparens

Savelend har hundratals investerare och förmedlar miljoner kronor i utbetalda lån varje månad. Förtroendet att förmedla våra investerares pengar har vi dels fått genom att leverera bra avkastning under längre tid, dels genom att alltid vara öppna med information och tydligt redovisa samtliga transaktioner på investerarens konto. Ett av Savelends viktigaste värdeord är transparens. Du kan när som helst höra av dig till oss med dina frågor och du kan alltid följa oss på Facebook eller via mail eller blogg där Savelends VD Ludwig Petterson regelbundet uppdaterar samtliga långivare om hur det går.

Savelend är mycket stola över att ha förvärvat fem stjänor av fem möjliga på den externa omdömessidan Trustpilot. Du kan läsa omdömen på: https://www.trustpilot.com/review/www.savelend.se
 

Allmän information

Avkastning
Avkastningen under 2015 var i genomsnitt 14.8% på utlånat kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Skatter
För folkbokförda privatpersoner dras preliminärskatt om 30 % på varje räntebetalning. Vad gäller företag så är det upp till dem att sköta beskattning och rapportering till Skatteverket.

Lämnade säkerheter
Våra snabb- och privatlån är så kallade blanco-lån och innebär att det inte finns någon säkerhet bakom lånet. Säkerheten ligger i den kreditbedömning som Savelend Sweden AB gör av låntagaren.​

Avgifter
För våra snabblån så förskotterar långivaren förmedlningsavgiften som låntagaren betalar när denne återbetalar lånet.

Uttag
Alla pengar som inte är utlånade går att ta ut. För att ta ut utlånat belopp måste dessa andelar först köpas av andra långivare på Savelend.

Reglering
Savelend är ett finansiellt institut som är registrerat hos Finansinspektionen. Bolaget har ansökt om att bli ett konsumentkreditinstitut och registrerad betaltjänstleverantör och kommer då att stå under tillsynd under Finansinspektionen. Utöver detta är bolaget även kontrollerat av Konsumentverket.

Insättningsgaranti
Eftersom Savelend inte är en bank är inte de pengar som investeras i lån täckta av den statliga insättningsgarantin. Däremot är pengarna som deponerats på kontot avsett för investering särskilda från Savelends bolagspengar, och som inte är utlånade, skyddade hos en svensk bank i det osannolka scenario för om Savelend Sweden AB går i konkurs.

Tidshorisont
Kapitalet ska hinna omsättas åtminstone två gånger samt att eventuella kravprocesser med påminnelse, inkasso och kronofogden med löneutmätning ska hinna ske. Därför ska tidshorisonten för en investering på Savelend ses som åtminstone 18-24 månader.

Åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism
Savelend är registrerade som konsumentkreditinstitut hos Finansinspektionen och är därför skyldig att ha rutiner på plats för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Dessa rutiner kan leda till att låntagare och långivare får besvara frågor om sin ekonomi, var pengarna kommer ifrån och vad pengarna skall användas till.

 

Risker med investering i P2P-lån

Om låntagare ej återbetalar sitt lån
Den största risken för långivare på alla P2P-plattformar är att låntagare inte fullföljer sina åtaganden enligt kreditavtalet och kan inte betala tillbaka sitt lån, vilket innebär att långivarens kapital är utsatt för risk. För att minimera risken för investerares kapital genomgår varje låntagare noggranna kredit- och identitetskontroller innan ett lån beviljas. Dessa involverar bland annat en KALP-analys och verifiering med BankID. Om en låntagare inte kan återbetala sitt lån så tar Savelend hand om hela kravprocessen. Samtliga lån som förfaller säljs till ett samarbetsbolag som övertar fordran och investerare får sitt kapital åter förutom i de fall där lånet är tvistigt, exempelvis bedrägerifall eller låntagaren har flyttat från Sverige. 

En kreditförlust definieras som en fodran där värdet anses vara noll (0) kr. Savelends uppskattning är att på årsbasis kommer det vara 3 - 5 %. Detta grundar sig på data från branschkollegor som varit verksamma genom olika ekonomiska cykler. Glöm inte att eventuella förluster är avdragsgill!

Att sprida risken: För att sprida risken delas varje lån upp i små poster som fördelas över alla investerare på plattfromen. Genom Savelends avancerade algoritm får varje investerare en bra spridning på sina pengar. För att uppnå den förväntade avkastningen bör varje investerare ha åtminstone 160 olika lån i sin portfölj och därför är Savelends rekommendation en investering på åtminstone 10 000 kr.
 

Om Savelend Sweden AB går i konkurs
Alla pengar som våra investerare har placerat hos Savelend hålls åtskilda på ett separat konto hos svensk bank. Det betyder att de inte tillhör Savelend och således inte är en del av Savelends tillgångar vid det osannolika fall att Savelend skulle gå i konkurs. Om Savelend av någon anledning skulle upphöra med verksamheten kommer investerares pengar återbetalas månadvis i den takt som lånen återbetalas. Savelends intäkter, i form av de avgifter som utgår för lån, inkommer löpande vid inbetalningar och kan täcka kostander för administration under en avvecklingsprocess.Logga in med Företagskonto
Starta BankID appen på din enhet